Möte november 2022

Nästa möte är den 7:e november. 

Plats meddelas senare.