Karlskronavyer

Den allra första ”Karlskronavyn” utkom i november månad 1994.
Vårt eget Stadsbud Nr 9 Bert Svanstein, tillika en av kårens stiftare,
hade då sedan länge burit på idén om att ge ut en skrift med bilder från Karlskrona.

Den sista Karlskronavyn gavs ut till Lövmarknaden 2009.
Sammanlagt blev det 25 utgåvor.

I samband med detta har Stadsbudskåren överlämnat försäljningen till:
  • Hans Svanstein 0709-58 12 68