Ovanligt-bra-stipendium

2011: Anna Bergvall, Sång och musik.

2012: Thomas Ahlqvist, Ordf. Karlskrona Filmstudio, Kulturarbetare.

2013: Spider, Kulturförening inom musik och dans.

2014: Tillsammans Karlskrona. En gräsrotsrörelse.

2015: Pelle Hånberg tränare Karlskrona HK.

2016: Fakhri Barzandeh och Bahram Ghandchi Internationellt café

2017: Anders Abrahamsson Film och bildkonstnär

2018: LP verksamhetens ordförande Jan-Eric Jarny

2019: Ingen utdelning

2020: Ingen utdelning

2021: Ingen utdelning

2022: Ola Åkeborn, Wretmarks foto