Projekt

Projekt genom åren

Wämö:
-En historisk vandring helgnöjen, kohagar och ond bråd död
-Fiskargumman
-Vrakekan Klaura
-Karlskronavyer
-Bakelser och annat smått och gott
-Ett avtryck inför millenieskiftet2000 - lekskulptur av Ulf Rollof
-Klaura och Frasse bänk
-Nils Holgersson - en skulptur av en liten parvel på besök i KarlskronaWämö


KarlskronavyerVrakekan Klaura


Lekskulptur av Ulf Rollof

Nils Holgersson

Klaura och Frasse bänken

Fiskargumman