Stadsvandringen 2023-06-03

1. Stadsbud nr 22 leder stadsvandringen.

2. Stadsbud nr 2 som fiskargumma.

3. Stadsbud nr 15 vid fiskargumman.

4. Stadsbud nr 4-14 vid Vrakekan Klaura.

5. Stadsbud nr 21-22-9 vid ”Ovanligt Bra-Stipendiaten Ola Åkerborn.

6. Stadsbud nr 15-14-22 vid Langemarks trappa.

7. Stadsbud nr 15 vid Langemark trappa.

8. Stadsbud nr 1-22 vid Karl X1.

9. Stadsbud nr 1-22 vid Karl X1.

10. Den Majestätiska eken i Amiralitetsparken.
Stadsbud nr 14 och 20
Stadsvandringen 3 juni 2023

11. Nils Holgersson ”Sprungen ur boken” vid Amiralitetskyrkan.
Stadsbud nr 21-8-22-14
Stadsvandringen 3 juni 2023

12. Stadsbud 9-8-22-14 vid Nils Holgersson.

13. Stadsbud nr 8 vid Nils Holgersson

14. Stadsbud 4-14-12 vid Admiral Hans Wachtmeister.

15. Stadsbud nr 5 vid Rollofs huvud